ขอบคุณมากน่ะครับพี่น้องๆ ที่ได้เสียสละเวลามาให้เกียรติในงานครั้งนี้ขอบคุณมา กน่ะครับ