ฝากความคิดถึงน้าข้าวฟ้างขอให้สุขภาพแข็งแรง
ผมโรจน์เมืองลพ