รู้สึกว่าจะเปิดร้านเน็ทที่ร่อนพิบูลย์ ใครพอรู้จักมั้งหม้ายครับ รบกวนขอเบอร์ทีem93