........ เนื่องด้วยตอนนี้กระผมไม่ได้จ่ายค่าดูแลบอร์ดแล้ว เพราะตัวไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้ว ยังไงเพื่อนๆที่สนใจอยากให้บอร์ดที่อยู่ต่อไปก็ช่วยร ับหน้าที่ผู้ดูแลบอร์ดไปเลยนะครับ เพยงแค่โอนเงินเข้าบัญชีเว็ปมาสเตอร์100บาทและโพสบอก เค้าไว้ว่าบอร์ดไหนจ่ายแล้วแค่นี้เป็นอันเสร็จครับ.. .