เหนพี่ลิ้มลงtcc เท่จังพี่ลิ้ม รถอ่ะ cl
อะ ๆ ๆ ๆ ล้อเล่น.......เหอ ๆ