คันหน้าก็แท่
คันหลังก็หล่อครับ
ดันๆๆ
แต่มีใจให้คันหลังครับ