ทำไม ด้วยนี้เงียบ จัง

วันเสานี้ ไปเจอกันดีมั่ย 16. สิงหา คับ

ที่เดิม พ่อขุน น้องอามอยากเจอทุกคน นะคับ 5. 00 น เป็ฯต้นไป