สวัสดีครับชาวลูกหลวงพ่อทุกคน
และขอแสดงความยินดีกับบอร์ใหม่ด้วยนะครับ