em90ขอแสดงความยินดีกับบอร์ดใหม่ ด้วยนะครับ ขอให้คนในกลุ่มมีความสุขรักกันมากๆ และขอให้อยู่กับพี่น้องชาวภาคใต้ตลอดไปem90 จากเด็กสุราด