ต้องการโซ่สเตอสีทองแต่ง

ถ้ามีช่วยส่งเมลมาที่

sr400_ake@hotmail.com