ต้องการโซ่สเตอสีทองแต่งคับ

ถ้ามีช่าวยส่งรูปให้ดูหน่อยครับ

ที่ sr400_ake@hotmail.com