คือ อัจ สมัคร ให้เป็น ตัวหนังสือ สีฟ้า ในเวบในหน่อยดิ ทำไม่เป็นหว่ะ งง