ได้เห็นพัดลมไปแล้ว ผมก็เลยอยากดูโคมไฟบ้างทั้งแบบกิ่งและแบบเพดานเอาไว้ เป็นแนวทางตกแต่งบ้านใหม่เสียหน่อย เอาหลายๆแบบเลยนะครับ/\2