ขอโทษครับรถขายไปแล้ว ขอขอบคุณ thaiscooter ด้วยครับ