อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Hyyeen อ่านข้อความ
เมิงไปกับ พี่วี ดิ

รถกุตามไม่ทัน รถพี่วีแรง อะ
เห้ยๆ

คนที่ชื่อวีนะ


เด็กกุเว้ย

อิอิ