หวัดดีครับเสี่ยบุค เดี๋ยวว่างๆเข้าไปดูนะ ยังใงเก็บใว้ให้ด้วยครับ บังโคลน แล้วฝากระเป๋า ว้าย ขวาทำบ้างไม๊สนใจอยู่ครับ