เกลียวกระโหลกของจักรยานผมมันไม่มีแล้ว ไม่รู้พอมิวิธีทำใหม่ป่าวคับแล้วมีร้านที่ไหนรับทำหร ือป่าวคับช่วยบอกทีคับ ขอบคุณคับ