ผมชอบมากเลยคำที่ว่า
จงเชื่อมั่นในเครื่องยนต์ของท่าน
สุดยอด