ผมชอบมากเลยคำที่ว่า
จงเชือมั่นในเครื่องยนต์ของท่าน
มันทำให้พวกผมมั่นใจและแน่ใจที่จะไปงานของพวกพี่
em90