ผมชอบมากเลยคำที่ว่า
จงเชื่อมั่นในเครื่องยนต์ของท่าน
มันทำให้พวกผมมั่นใจและแน่ใจที่จะไปงานของพวกพี่
em90