หวัดดีเบียร หายไปนานกลับมากับความเร้าใจและใบอินวอยนะ 55
เอารูป sr น้ำพักน้ำแรง มาชมหน่อยก้อดีนะ