ใครมีจักรยานโบราณของญี่ปุ่นช่วยโชว์หน่อยนะครับอยาก ดูไว้เป็นแบบอย่างครับem90