เข้ามาแลกเปลี่ยน นำเสนอ โชว์ของสะสมวงเก่าๆ เนื่อหาเพลงกันครับ ชอบอะไร ยังงัย บอกได้เลย