พี่จอร์นไม่อยู่ พวกผมจะกลับเนื้อกลับตัว เลิกกินเหล้ากันแล้วคับ ( ขาดแกนนำ )