เปิด มา อีก แล้ว น่ะ คับ

ดู แล บอร์ด กัน ดีๆ นะ คับ

ให้ อยู่ กัน ไป นานๆ