ไงคุณ เบล สบายดีไหม

ยังคิดถึง
ปล.วิทย์ รถเก่าเมื่องสรรค์
em90