ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับ
ผม ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับผมเป็นกลุ่ม mc น้องใหม่