เบาะที่บอกว่าจะลงรูปให้ดูน่ะคับ

เบาะโชว์บังโคลนน่คับ

ผมอยากเห็น คับ

ผมที่อยู่สิงห์บุรีคับ