ต้องการข้อมูลbridstone7deluxeช่วยหาหน่อยทั้งรูปทั้ งข้อมูล พร้อมดีได้ซากมีแ ต่ช่วงหน้าอยากปลุกผี