สวัสดีครับผม


อยากจะถาม ถึง เพราะคิดคนึงถึง อยากจะไปเยียมเยียน แลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด


อยากจะไป ดื่ม สุรา ใต้แสงจันทร์ที่ส่องแสงลงกลางขวด ด้วยเหอะๆๆ รู้สึกจะพรรณามากไป ซะละ


อ่ะ คือ ผมเป็น สมาชิก ของกลุ่ม สนิมคืนรัง อยู่ในกระทุ่มแบน อ่ะ หะ


ก็อยู่กันใกล้ๆ แค่นี้เอง


ก็ เลยอยาก จะ รู้จักกัน อ่ะ ^ ^