อยากทราบว่าสปริ้นหัวเหลี่ยมมีที่ล็อคคอไหมครับ
มันอยู่ตรงไหนครับ
ผู้รู้ช่วยตอบหน่อย