ขอบคุณพี่แดงโมโตนะค่ะที่มาร่วมงานกับทางกลุ่มสนิมกั งราย็อง...
พี่มดประธานกลุ่มฝากขอโทษด้วยที่อาจจะต้อนรับได้ไม่เ ต็มที่
แล้วงานจัดเปนยังงัยบ้างค่ะ...ติ-ชมกันได้เต็มที่เลยค่ะ

ไว้โอกาสหน้าเจอกันอีกนะค่ะ