ทางกลุ่มสนิมกังราย็องขอขอบคุณกลุ่มปลวกแดงคลาสสิคด้ วยนะค่ะ
ที่มาร่วมงานของเรา...แล้วบรรยากาศในงานเปนยังงัยบ้า งค่ะ
คอมเม้นต์ได้เต็มที่เลยนะค่ะ...
ไว้เจอกันงานหน้าค่ะ