โหน่งทิ้งพวกเราเหรอ แล้วโหน่งจะเสียใจมาก ถึงมากที่สุด


เชอะ