em98วันเสาร์นี้เราจะมีการ

ถ่ายรูปลงหนังสือ ณ ที่ร้านน้า จุ๊กกุ๊ก..

ขอให้มาทุกคนนะคับ

พร้อมกับขี่รถคู่ใจมาด้วย

จาก...แม็กซีด กม.8 คลาสสิค บ้านบึง-ชลบุรี จุ๊กกุ๊ก