ขอโทษนะครับผมขอ วัน เดือน ปี ที่จัดทริปหน่อยครับ
ไปดูที่บอร์ดกิจกรรมแล้วมันไม่รู้ว่างานไหนก่อนหรือห ลังครับ