เอ๋เว๊ยโครง C กับเครื่องชาลี ของวิปมันขายไปแล้วนะ อดแล้วนะ

ทั้งพี่ทั้งน้องเลย

พี่ว่าจะเอาเครื่องซะหน่อย