ฝากเนื้อฝากตัวนะคับ
ตอนนี้เรียนโยชุมพร
ไม่ค่อยได้หลบบ้านเลยนิ