อยากทราบประวัติความเป็นมาของ bmx Spider ได้มา1คันครับ
อยากรุ้ว่ามันเป็นไง