Slamat hari raya Edilfitri harap maaf zohir dan batin
dan slamat di donya dan akirat