ใครพอจะมีอะไหล่ตามนี้บ้างคับ

1.เบาะtested

2.ธงชาติไทยลายช้าง

3.สูบสีขาวแบบพลาสติก

4.ทับทิมสีขาว

5.ลวดขัดดุม

0841164572 โต้

waratep_toto@hotmail.com