ติดตามน้องต้นอยู่ครับ สู้ต่อไปเทเคชิ เฮ้ยเดวตามไป กทม จิงแล้วจะหนาว จิงมะต้น