พวกเราชาวเขื่อนพระราหก ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของพี่ข้าวฟ่างด้วยอุบัติ เหตุทางรถ ขอให้วิญญาณพี่ข้าวฟ่างไปสู่ในภพที่ดีๆๆๆ ******/\8/\8/\4em89 ศพตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดบัวงาม