รูปรถเฟียต‏ พี่ตี๋ฝากมาคับ ฝากให้ใครไม่รู้ แต่วานผมมาโพสต์ให้คับ
.....เรียบร้อย.....