อยากได้อาร์มครับ ขอเป็นทางไปรณีแล้วกัน ภาคใต้มันไกลเกินไปครับ ผมวิ่งไม่ถึงหรอก
ขอหน่อยนะครับ