ขอให้พี่ข้าวฟ่างหลับให้สบายนะคับ
ชาวขวานไทยร่วมไว้อาลัยขี่เพื่ออุดมการณ์ ทำดีเพื่อสังคม