ล้อหมุนแล้วเจอกันครับ เงินที่ว่าหายากแต่มีสิ่งนึงหายากกว่านั้นอีก มิตรภาพไงซึ่งไม่สามารถหาตามท้องตลาดได้และไม่มีขายถ ้าอยากได้ต้องค้นหาด้วยตัวเองเอเเอจัตวา