17 ต.ค.52 ปืนคู่คลาสสิค จ.ขอนแก่น
24-25 ต.ค.52 งานซับป่าว่านฯ แร้งคอย สระบุรี
31 ต.ค.52 ขาไหลคลาสสิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น
31 ต.ค.52 ชมรมแกลงฮอนด้า คลาสสิค ร่วมด้วย เทศบาลตำบลบ้านนา จ.ระยอง
14-15 พ.ย.52 K.M.7 จ.นครราชสีมา
14 พ.ย. 52 Northekn Bike Week2009 ครั้งที่ 3 แม่เมาะ จ.ลำปาง
14-15 พ.ย.52 Joher High Way ณ.เขื่อนท่าด่านปราการชล จ.นครนายก
21 พ.ย.52 อยุธยาไบค์วีค No. 3
27-28 พ.ย.52 บางแสนไบค์วีค จ.ระยอง
28-29 พ.ย.52 ชมรมรถคลาสสิคชัยนาท จ.ชัยนาท
28-29 พ.ย.52 Maget Boy อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
28-29 พ.ย.52 มหาชัยคลาสสิค อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
28-29 พ.ย.52โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 2 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
4-6 ธ.ค. 52 หัวหินไบค์วีค
12-13 ธ.ค. 52 สระบุรี ไบค์วีคNo.4 แบ่งปันความฝันให้น้องๆ
12-13 ธ.ค.52 สองล้อเมืองพรม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อเอ็ด
12-13 ธ.ค.52 กลุ่มรถโบราณพญาเย็นคลาสิค อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
19-20 ธ.ค.52 สนิมโนนสูง จ.โคราช
19-20 ธ.ค. 52 ทองผาภูมิไบค์วีค จ.กาญจนบุรี
20-21 ธ.ค.52 ชมรมรถโบราณ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร(กัญชาคลับ)และผองเพื่อน จ.นครพนม
26-27 ธ.ค.52 FARO CLASSIC CLUB จ.ขอนแก่น
29-23 ม.ค. 53ณ.หาดชมตะวัน อ.เสิงสางจ.นครราชสีมา
30-31 ม.ค.53 Chill Out Party Vol.1 ชมรมรถโบราณแต่ปางก่อน จ.สิงห์บุรี
16-17 ม.ค.53 ค.คนรักรถตากสินคลาสสิคตากVol.1 อ.บ้านตาก จ.ตาก
27-28 ก.พ.53 c club buakho อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
6 มี.ค. 53 Fiying Skullณ.กองพันต่อสู้อากาศยาน12บางพระ จ.ชลบุรี
20 พ.ย. 53 อยุธยาไบค์วีค No. 4
26-27 พ.ย. 53 บางแสนไบค์วีค จ.ระยอง
11-12 ธ.ค. 53 สระบุรี ไบค์วีคNo.5
18 ธ.ค. 53 Dragonway จ.สมุทรปราการ