ฝากตัว เป็นสมาชิกในคลับด้วยคนครับ ผมน้องใหม่ครับ ขับ10 แรง แดงน้อยครับ
อยู่อยุธยาครับ พี่ๆๆ