ขอให้คุณข้าวฟ่างหลับให้สบายนะครับ
ทางชมรมรถโบราณขอนหอมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ